خانه | محصولات | رزومه | گواهینامه ها | درخواست محصول | تماس با ما |

هویه Weiler - 30 وات

  • دارای استاندارد ملی ایران
  • نوک های نسوز قابل تعویض
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:WE 30 R1WE 30 R2
کد:WE-30111WE-30112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 30N-111HT 30N-112

نوک هویه مناسب، TIP-B1*

راهنمای نوک ها
هویه Weiler - 40 وات
  • دارای استاندارد ملی ایران
  • نوک های نسوز قابل تعویض
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:WE 40 R1WE 40 R2
کد:WE-40111WE-40112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 40N-111HT 40N-112

نوک هویه مناسب، TIP-B1*

راهنمای نوک ها
هویه Weiler - 60 وات
  • دارای استاندارد ملی ایران
  • نوک های نسوز قابل تعویض
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:WE 60 R1WE 60 R2
کد:WE-60111WE-60112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 60N-111HT 60N-112

نوک هویه مناسب، TIP-B3*

راهنمای نوک ها